Jakie usługi świadczymy:

Nasadzenia roślinne

Technika wykonywania nasadzeń przez Naszą Firmę jest zgodna ze sztuką ogrodniczą. Rośliny dołowane są w żyznym podłożu, a następnie obficie podlewane. Przed wyborem roślin dokonujemy oceny materiału ze szkółki, tak więc wybierane są jedynie zdrowe i silne okazy. Rośliny pozyskujemy w rozsądnych cenach z zaprzyjaźnionych szkółek, należących do Związku Szkółkarzy Polskich.

Montaż i serwis systemu nawadniającego

Coraz częściej odchodzi się od tradycyjnej formy podlewania ogrodu np. wężem ogrodowym na rzecz nowoczesnego, ekonomicznego i automatycznego nawadniania. Ten rodzaj podlewania roślin zaskarbił sobie znaczne grono zwolenników. Nic w tym zaskakującego, bowiem automatyczne nawadnianie posiada wiele zalet. Między innymi znacząco wpływa na oszczędność pieniędzy. Dzieje się tak poprzez możliwość kontroli ilości zużytej wody. Odpowiednio zaprogramowany i skonstruowany system będzie dawkował wodę, uwzględniając aktualne nasłonecznienie oraz wilgotność gleby. Rozsądne racjonowanie dawki ogranicza odparowywanie wody. Zaletą, którą nade wszystko cenią sobie osoby zapracowane to oszczędność czasu. Przez zautomatyzowanie zabiegu podlewania ogrodu nie musisz tracić czasu na regulację zraszaczy czy rozwijanie węża.

Głównym celem automatycznego nawadniania, wpływającym na estetykę ogrodu, jest zapewnienie prawidłowego rozwoju roślin. Podlany trawnik będzie tworzył gęstą jednolita darń, a drzewa, krzewy, byliny oraz trawy ozdobne będą rozwijały się efektownie.

Nasza Firma oferuje montaż systemów nawadniania. Architekt na podstawie przeprowadzonych pomiarów ciśnienia i wydatku wody, a następnie wykonanych niezbędnych obliczeń, tworzy projekt oszczędnego i efektywnego nawadniania trawnika oraz rabat. Projekt zawiera szczegółowy rozkład każdej sekcji nawadniania z uwzględnieniem rodzaju elektrozaworów, pomp, filtrów i średnicy rur. Projekt posiada informacje odnośnie rodzaju zastosowanych dysz rotacyjnych, statycznych, mikrozraszaczy czy też linii kroplującej. System nawadniania instalowany jest przed założeniem trawnika. Rury systemu nawadniającego umieszcza się w rowkach na odpowiedniej głębokości oraz montuje zraszacze i przepłukuje całą instalację. Linie kroplujące układa się na powierzchni maty antychwastowej w rabatach, przepłukuje, a następnie przysypuje żwirem bądź korą. Studzienkę z zaworami umieszcza się w ziemi. Przed przysypaniem sprawdzana jest szczelność instalacji oraz czy wszystkie elementy prawidłowo spełniają swoją funkcję. Usprawnieniu pracy systemu pomaga zainstalowanie czujnika przepływu, wilgotności gleby oraz opadu. Ostatnim etapem jest programowanie sterownika.

Firma Dream Garden prowadzi serwis systemu nawadniania. Wymieniamy podzespoły instalacji, przeprogramowujemy sterownik, a także przeprowadzamy konserwację i zabezpieczanie instalacji. Należy pamiętać, że przed zimą, każdy system należy przedmuchać za pomocą kompresora.

Montaż oświetlenia ogrodowego 230V oraz 12V

Oprawą dla całego ogrodu jest oświetlenie. Pozwala ono cieszyć się ogrodem po zmierzchu, tworzy unikalny nastrój, oraz podnosi bezpieczeństwo. Oświetlenie standardowo instaluje się przy wejściu na posesję oraz wejściu do domu. W tych miejscach dobrym rozwiązaniem jest zainstalowanie czujnika ruchu. Jednolicie oświetlone powinny być ciągi komunikacyjne. Lampy kieruje się poziomo do nawierzchni, ponieważ światło ukierunkowane ku górze będzie oślepiać użytkowników ścieżki. Obligatoryjnie, ze względów bezpieczeństwa, montuje się lampy na stopniach i nierównościach terenu. Oświetla się również miejsca spotkań towarzyskich np. tarasy, patia, werandy, altany. Wykorzystuje się oświetlenie poziome i pionowe. Warto również oświetlać elementy ogrodowe takie jak rzeźby fontanny, krzewy, drzewa, klomby czy trawy ozdobne.

Użycie światła podkreśli ich kształty oraz fakturę. Architekt dostosowuje typ lampy, moc, barwę światła do charakteru miejsca oraz funkcji jaka ma spełniać. Wykorzystuje się napięcie 230V oraz 12V. Przewód oświetlenia umieszcza się w rowkach. Przed przysypaniem systemu należy uruchomić system i sprawdzić czy prawidłowo spełnia swoją funkcję.

Zakładanie trawnika rolka lub z siewu

By uzyskać gęstą i jednolitą darń należy zadbać o prawidłowe przygotowanie podłoża. Podłoże przygotowujemy w kilku etapach. Pierwszym etapem jest wykonanie badań glebowych w celu oceny typu gleby oraz jej odczynu. Często konieczna jest wymiana podłoża, ponieważ trawnik wymaga przepuszczalnej, żyznej ziemi. Gleby gliniaste, wymagają rozluźnienia piaskami i żwirem, często zakłada się również instalacje drenującą. Do gleb piaszczystych dodaje się torfu lub ziemi kompostowej. Te zabiegi mają za zadanie poprawę warunków wodnych gleby. W celu usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych wykonuje się separację gleby glebogryzarką separacyjną. Zarówno pod siew jak i pod rolkę należy starannie rozplantować i wyrównać teren. Trawnik wykonany metodą z siewu wygląda równie efektownie jak z rolki.

O efekcie końcowym decyduje głownie odpowiednie przygotowanie terenu. Jednakże między obiema metodami zakładania trawnika, możemy wyróżnić istotne zalety i wady. Zaletą trawnika z siewu jest niższa cena i możliwość precyzyjnego dobrania gatunków w określonych miejscach ogrodu, zaś wadą pracochłonność i kilkumiesięczny okres oczekiwania na efekty. Trawnik z rolki daje szybki efekt, a po upływie około 2 tygodni można intensywnie korzystać z trawnika. Wadą są wyższe koszty oraz konieczność intensywnej pielęgnacji w czasie kwitnienia.

Montaż systemów drenarskich

Stale lub okresowo zalewane tereny, przeważnie nie posiadają funkcji użytkowej w ogrodzie. Obszary te są problematyczne w utrzymaniu i nie wyglądają estetycznie. Ratunkiem może okazać się montaż systemu drenarskiego. Architekt podczas wizji lokalnej wykonuje badania terenowe i inwentaryzację terenu. Na podstawie uzyskanych danych, dobiera odpowiednią metodę odwadniania, materiał z którego zostanie wykonana instalacja, określa głębokość oraz lokalizację ułożenia przewodów, rodzaj i parametry podsypki filtracyjnej, a także miejsce odprowadzenia wody z instalacji.