Czy warto zaufać ekspertom?

Jeśli posiadasz własny dom zapewne zdajesz sobie sprawę, że zadbany, funkcjonalny i dostosowany do własnych wymagań ogród byłby fundamentalnym elementem Twojej nieruchomości. Jednak tworzenie ogrodu nie jest rzeczą prostą, dlatego nawet doświadczeni inwestorzy, którzy znają się na „zielonej branży”, powierzają tworzenie ogrodów i przestrzeni publicznych projektantom.

Przestrzeń urządzona przez projektanta jest funkcjonalna, spójna stylistycznie i harmonijna z otoczeniem. Wszystkie elementy ogrodu, w tym mała architektura, będą zaplanowane estetycznie oraz logicznie. Wyznaczone ścieżki będą łączyły odpowiednie strefy ogrodu przez co nie stworzą się nieestetyczne przedepty. Architekt zadba o odpowiedni dobór roślin, które sprawdzą się w określonych warunkach oraz będą się idealnie wkomponowywać w daną przestrzeń. Istotna jest również dalekosiężna perspektywa, czyli świadomość do jakich rozmiarów  i jakiego kształtu rozrosną się zaprojektowane gatunki. Projektant potrafi dokonać oceny materiału ze szkółki, a więc wybierze najzdrowsze okazy. Przekaże praktyczne wskazówki dotyczące pielęgnacji i ochrony roślin. Dobrze skonstruowana instalacja systemu automatycznego nawadniania zaoszczędzi czas oraz pieniądze inwestora. Architekt zadba także o oprawę świetlną ogrodu, tworzącą unikalny charakter danego miejsca. Każdy etap tworzenia ogrodu jest koordynowany przez specjalistę.

Na czym polega nasza usługa projektowa:

Inwentaryzacja terenu

Podstawą, dla całego projektu ogrodu, jest prawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja terenu. Podczas wizji lokalnej, architekt ma za zadanie wykonać niezbędne pomiary. Nanosi na mapę zieleń istniejącą z uwzględnieniem gatunków, odmian, obwodu pnia, rozpiętości korony, wysokości, waloryzacji stanu zdrowia roślin oraz dodatkowych uwag. Inwentaryzacja obejmuje również sieci uzbrojenia terenu, budynki, elementy małej architektury, zbiorniki wodne, studnie, oczyszczalnie, nawierzchnie oraz wszelkiego rodzaju elementy wpływające na myśl projektową. Podczas wizji lokalnych wykonuje się badania glebowe, określa stopień nasłonecznienia działki, panujące warunki wodne, ocenia się również tereny sąsiadujące, głównie pod względem estetycznym.

Dokumentacja fotograficzna

Dokumentacja fotograficzna to nic innego jak zbiór fotografii opracowywanego terenu, wykonanych podczas wizji lokalnej. Jest to bardzo istotny etap pozwalający w prosty i szybki sposób przypomnieć wygląd każdego skrawka ogrodu. Właściwie przeprowadzona przedprojektowa dokumentacja fotograficzna jest dużym ułatwieniem dla architekta podczas etapu projektowania. Fotografie stanowią świadectwo zmian jakie przeszedł ogród, na każdym etapie jego powstawania.

Koncepcja projektowa 2 lub 3

Koncepcja projektowa to opracowanie graficzne myśli projektowej architekta. Idea projektu ogrodu jest rezultatem przeprowadzonej inwentaryzacji, inwencji twórczej architekta, a co najważniejsze jest wynikową wytycznych inwestora. Podczas konsultacji z inwestorem, formułowane są oczekiwania względem ogrodu. W rozmowie z klientem omawia się wymarzony styl ogrodu, ulubione rośliny, zajęcia w ogrodzie, wymagane elementy małej architektury oraz wiele innych aspektów wpływających na projekt. Koncepcje, wykonane w rzucie 2D, przedstawiają wszystkie istotne elementy projektowanego ogrodu. Rozróżniona zostaje zieleń istniejąca oraz zieleń projektowana z wyszczególnieniem drzew, krzewów, bylin oraz traw ozdobnych. Projekt koncepcyjny uwzględnia granice trawnika oraz rabat i rodzaje nawierzchni. W przejrzysty sposób prezentuje program funkcjonalno-użytkowy. Przedstawia ciągi komunikacyjne, miejsca ulokowania oświetlenia ogrodowego, zbiorników wodnych, wiat, altan oraz innych elementów architektury ogrodowej. Inwestor wybiera jedną koncepcję spośród 2 lub 3 przedstawionych projektów. Przystaje się na drobne poprawki oraz zmiany w wybranej koncepcji. Do koncepcji dołączany jest opis inwestycji.

Projekt techniczny

Na podstawie wybranej koncepcji tworzy się projekt techniczny. Projekt ten przedstawia rozwiązania projektowe inwestycji. Zawiera szczegółowe informacje dotyczące rozmieszczenia poszczególnych elementów ogrodu, wymiarów, wysokości warstw i rodzaju wykorzystanego materiału. Na projekt techniczny nanosi się zieleń istniejącą oraz bardzo szczegółowe opracowanie zieleni projektowanej z wyszczególnieniem gatunku, ilości oraz rozstawy roślin. Projekt określa rodzaj oraz lokalizację elementów oświetlenia ogrodowego. Jest podstawą do szacowania kosztów inwestycji.

Wizualizacje

Wizualizacje są graficznym sposobem przedstawienia ogrodu bądź fragmentu ogrodu w formie 3D. W prosty sposób przedstawiają ideę założenia ogrodowego i ułatwiają inwestorowi wyobrażenie planowanych zmian i efektu końcowego. Wizualizacje tworzone są ręcznie w formie czarno-białych rycin, kolorowych rysunków bądź za pomocą specjalistycznych programów komputerowych do tworzenia wizualizacji.

Projekt nawodnienia

Tworzenie projektu systemu nawadniania to istotny krok do zautomatyzowania pielęgnacji w ogrodzie oraz zaoszczędzenia czasu i pieniędzy inwestora. Architekt na podstawie przeprowadzonych pomiarów ciśnienia i wydatku wody, a następnie wykonanych niezbędnych obliczeń, tworzy projekt oszczędnego i efektywnego nawadniania trawnika oraz rabat. Projekt zawiera szczegółowy rozkład każdej sekcji nawadniania z uwzględnieniem rodzaju elektrozaworów, pomp, filtrów i średnicy rur. Projekt posiada informacje odnośnie rodzaju zastosowanych dysz rotacyjnych, statycznych, mikrozraszaczy czy też linii kroplującej.

Kosztorys

Kosztorys jest ostatnim etapem projektowania ogrodu. Wykonuje się go na podstawie projektu technicznego i dokładnych obliczeń. Uwzględnia on ceny i zapotrzebowanie na określone materiały takie jak ziemia urodzajna, żwir, materiał roślinny, elementy małej architektury itp. jak również koszty robocizny, transportu materiałów, wstępnej pielęgnacji, harmonogramu zabiegów w ogrodzie oraz wiele innych składowych ceny całościowej. W prosty i czytelny sposób przedstawia całkowity koszt inwestycji.